Hva er Fair Play Bygg Norge

Vi kjemper for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår!

Om oss

Foreningen har til formål å koordinere arbeidet til lokale organisasjoner og prosjekt som har felles mål om å motvirke arbeidslivskriminalitet innen bygg og anlegg, elektro og tilknyttede bransjer.

Fair Play Bygg Norge arbeider mot kriminalitet i arbeidslivet med særlig vekt på byggenæringen.

Vi kjemper for gode, trygge arbeidsplasser preget av faglig stolthet og tillit.

Siden oppstarten med Byggebransjens uropatrulje i 2014 har Fair Play Bygg vokst til å bli en landsomfattende organisasjon med lokale avdelinger over store deler av landet.

Våre medlemmer mottar og kvalitetssikrer informasjon om kritikkverdige forhold og kriminalitet som for eksempel:

  • Lønnstyveri
  • Svart arbeid
  • Økonomisk kriminalitet
  • Tvangsarbeid og utnyttelse
  • Trygdesvindel

Våre kilder er både anonyme og kjente, men vi anonymiserer uansett våre kilder overfor tredjepart.

Fair Play Bygg Norge ble i statsbudsjettet for 2022, under posten Arbeidsliv – tiltak mot useriøsitet og sosial dumping, tildelt en treårig støtte på to millioner kroner årlig.

Disse midlene fordeles på de regionale prosjektene etter en fordelingsnøkkel vedtatt av styret i Fair Play Bygg Norge.

Styret i Fair Play Bygg Norge består i dag av følgende:

Styreleder: Audun Otterstad

Nestleder: Kai Otto Helmersen

Styremedlem: Silje Skullerud

Styremedlem: Tommy Skauen

Styremedlem: Marek Bogucki

Styremedlem: Jorge Alex Dahl

Styremedlem: Ranja Leirvik

Varamedlem: Vidar Sagmyr

Valgkomite:

Leif Vagle

Lars Mamen

Revisor:

Lundes Revisjonskontor I DA , orgnr. 916 160 992

Slik jobber Fair Play Bygg Norge:

I 2023 sendte Fair Play Bygg Norges sju prosjekter til sammen hele 846 varsler til offentlige etater om arbeidslivskriminalitet.

Noen av disse sakene handlet om svært alvorlige forhold som grov økonomisk kriminalitet, lønnstyveri, livsfarlige arbeidsforhold, ID-tyveri eller tvangsarbeid.

«Byggenæringen er i all hovedsak preget av seriøse bedrifter som tar ansvar for sine ansatte. Men samtidig har Fair Play Bygg vist at arbeidslivskriminalitet er et betydelig samfunnsproblem.»

– Audun Otterstad, styreleder i Fair Play Bygg Norge

Informasjonen fra Fair Play Bygg Norge har gjort at etatene kan gjøre kontroll, stanse farlig arbeid eller hente inn utestående skatt og avgift. Flere arbeidstakere har også fått hjelp til å komme ut av kriminelle bedrifter og råd om hvordan de kan ivareta sine rettigheter.

 

Årsrapport 2023

Vedtekter 2020

Stiftelsesdokument

TIPS OSS

Send oss gjerne tips om du har sett, hørt eller har mistanke om noen som jukser i bransjen. Alle tips blir behandlet konfidensielt, og du kan også være anonym!

    Vi har avdelinger flere steder i Norge

    Få mer info om din lokale avdeling